Жол саласы мамандарының бірыңғай цифрлық қоры жасалады

1